Zobni aparati

zobni aparati

Ortodontski zobni aparati so priprave za odpravljanje zobnih in čeljustnih nepravilnosti. Omogočajo nam, da s primerno silo delujemo na zobe, ki jih želimo premakniti iz nepravilnega v pravilen položaj.

V grobem se zobni aparati razdelijo v dve veliki skupini:

1.Snemljivi zobni aparati:

so zobni aparati, ki jih pacienti lahko sami snamejo in vzamejo iz ust. Kljub temu je pomembno, da so zobni aparati v ustih dovolj časa in da pacienti nosijo aparate v skladu z navodili ortodonta, saj bodo le na ta način lahko učinkoviti.

  • Aktivne snemne plošče
  • Miofunkcionalni zobni aparati (regulator funkcije po Fränklu, bionator)
  • Vratni elastični teg
  • Ustnični odbijač
  • Nevidni ortodontski zobni aparati – prozorne folije

2. Fiksni zobni aparati:

Fiksni aparat ortodont pritrdi na zobe tako, da ga pacient sam ne more sneti. Osnovne prednosti fiksnega ortodontskega aparata so, da z njim lahko premikamo zobe iz nepravilnega v pravilni položaj v vseh smereh in da so sile aparata šibke in stalno delujoče.

Nosilci (bracketi) aparata so lahko izdelani iz različnih materialov:

  • kovinski jekleni zobni aparati (najpogostejša uporaba, najboljše uporabnostne lastnosti)
  • zlati zobni aparati (prestižni)
  • brezbarvni keramični zobni aparati (estetsko odlični, vendar pa obstaja nevarnost poškodb sklenine pri odstranjevanju)
  • brezbarvni kompozitni – plastični (estetsko zadovoljivi in varni pri odstranjevanju)

Fiksni zobni aparati se lahko delijo tudi na tiste, kjer se aktivni žični lok fiksira na nosilec (bracket) z elastiko ali žično ligaturo, ter na samozaklepne nosilce, kjer je že na samem nosilcu mehanizem, ki poveže lok in nosilec. Samozaklepne pa zopet delimo na aktivne in pasivne  glede na to, kako sta nosilec in lok povezana. Prednosti samozaklepnih mehanizmov so  predvsem v tem, da je posamezna seja v ortodontski ordinaciji krajša in da je prenos sile z žičnega loka na zob zaradi manjšega trenja bolj optimalen. V določenih primerih lahko zato pričakujemo krajši čas ortodontske obravnave. Imajo pa tudi svoje pomanjkljivosti. Zaradi posebne oblike so ti nosilci dražji, zaradi dodanega drobnega mehanizma lahko pride do njihove poškodbe, prav tako pa je še bolj problematično nabiranje zobnih oblog, ki prav tako lahko okvarijo sam mehanizem zapiranja.

Lingvalna tehnika je tehnika fiksnega zobnega aparata, kjer so le te zobni aparati nameščeni na notranji (lingvalni – jezični) strani zob in so zato praktično nevidni. To pa je tudi edina prednost omenjenega aparata, ki pa seveda za pacienta ni zanemarljiva. Pomanjkljivosti omenjenih aparatov pa je več. Čeprav je, kot že rečeno, neviden, pa je za pacienta neprijeten, saj zaradi svojega položaja posega v prostor naravnega gibanja jezika, kar utegne biti moteče. Zaradi svoje konstrukcije so sile, ki se sproščajo ob delovanju omenjenega aparata, močnejše in zato manj optimalne. Sama namestitev aparata je zahtevnejša in zato dražja. V grobem lahko lingvalno tehniko razdelimo v dve večji skupini. Prva kontrolira položaj zob v vseh treh dimenzijah in je potrebna za obravnavo zahtevnejših primerov, medtem ko druga, enostavnejša in večkrat uporabljana, premika zobe le v dveh dimenzijah. Kljub temu lahko pri manj zahtevnih primerih tudi s to tehniko dosežemo zadovoljive rezultate ortodontskega zdravljenja.

zobni aparati

V zadnjem času so zelo popularni tako imenovani nevidni zobni aparati. Gre za termoplastične folije, s katerimi lahko do določene mere premikamo zobe v želeni položaj. Sam princip delovanja ni nobena novost in jo ortodonti uporabljamo že desetletja, vendar pa je bil namenjen le manjšim premikom zob ob koncu ortodontskega zdravljenja v smislu doseganja idealne postavitve zob po snetju fiksnega ortodontskega aparata. Hkrati je taka folija ali »pozicioner« v nadaljevanju služila tudi kot retencijski aparat za vzdrževanje doseženega stanja. Osnovna značilnost takega »pozicionerja« je, da lahko z njim dosežemo le manjše premike zob. To bo razumljivo, če opišemo sam postopek izdelave takega aparata.

Na podlagi odtisa za zobni aparat dobimo mavčni odlitek pacientovih zob. Ta mavčni model razrežemo in postavimo zobe v idealen položaj in na tem na novo postavljenem modelu zob izdelamo termoplastično folijo. To folijo nato pacientu namestimo na zobe in v nekaj tednih bo folija izvedla premik zob, ki smo ga umetno na mavčnem modelu izvedli v laboratoriju. Po napisanem je jasno, da spremenjen in na novo ustvarjen položaj zob ne sme biti bistveno drugačen od obstoječega, saj v primeru večjih sprememb v položaju zob folije ne bi mogli namestiti na zobe. Folija zaradi svojih mehanskih lastnosti dovoljuje le malenkostne spremembe.
Za malo občutnejše premike zob bi bilo potrebno postopek premikanja zob razdeliti na več faz, v kateri bi si vedno sledili odtis, razrez mavčnega modela, postavitev zob in izdelava folije, vse to korak po koraku iz neželenega položaja v želeni položaj zob. Vse to je bilo nekoč praktično zelo težko izvesti. Zato je ta metoda premikanja zob ostala rezervirana samo za manjše končne premike zob, saj drugačna uporaba niti ni bila smiselna. V zadnjem času pa je računalniška tehnologija tako napredovala, da lahko na podlagi tridimenzionalnega posnetka zobovja z računalniškim programom simuliramo celoten potek ortodontskega zdravljenja in ga razdelimo na več zaporednih faz in za vsako fazo posebej izdelamo termoplastično folijo. Tako dobimo več folij, ki jih pacient nosi v točno določenem zaporedju in tako s postopnimi premiki zob pridemo do želenega rezultata, ki ga omogoči zobni aparat.

aparati zobni

Ne gre torej za nobeno revolucijo v ortodontskem zdravljenju, kot bi zadevo nekateri radi predstavili v javnosti, vendar je to princip premikanja zob, ki je ortodontom poznan že od nekdaj. Razvoj računalniške tehnologije mu je dal neko novo razsežnost. Prvi so se na tržišču pojavili izdelki pod tržnim imenom Invisalign zobni aparati, kar je zato postal skoraj sinonim za omenjeno tehniko, vendar pa so se kmalu pojavili tudi vzporedni sistemi, kot so npr. Orthocaps in In-line, za katere je vse značilen enak princip delovanja. Nujno je treba poudariti, da je tehnika resda enostavna in za pacienta zelo prijazna, vendar pa je njena uporabnost omejena le na korekcijo manjših ter manj zahtevnih nepravilnosti in je za reševanje kompleksnejših primerov bolj ali manj neuporabna.

zobni aparati

Izpolnite obrazec in prejeli boste 17 neobvezujočih ponudb Doktor 1A zobozdravnikov. 

Strinjam se s splošnimi pogoji. (označite okence)

Leave a Reply

Zobni aparati 3.00/5 (60.00%) 2 votes