Splošni pogoji Doktor 1A

Splošni pogoji Doktor 1A

Splošni pogoji podjetja Doktor 1A, tržne raziskave, d.o.o.

1. Uvod

Podjetje Doktor 1A d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje, matična številka: 6634958000 (v nadaljevanju tudi: “Izvajalec”;), s temi Splošnimi pogoji določa pravila uporabe storitve Doktor 1A. Storitev je namenjena pomoči pri iskanju ponudb za različne dejavnosti na podlagi povpraševanja strank (v nadaljevanju: “Povpraševalci”). Doktor 1A d.o.o. kot izvajalec Doktor 1A izvaja Doktor 1A skladno s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Izvajalca Doktor 1A ter Povpraševalcev Doktor 1A pri uporabi storitev Doktor 1A. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec Doktor 1A.

2. Definicije izrazov

Asistent: Oseba, zaposlena pri Izvajalcu, ki na telefonski številki 080 12 88 pomaga Povpraševalcem.
Ponudnik: Neodvisni izvajalec storitev, ki ponuja svoje storitve Povpraševalcem.
Povpraševalec: Fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitev Doktor 1A za iskanje ponudb.
Doktor 1A: je storitev, ki nudi Povpraševalcem Doktor 1A pomoč pri iskanju  ponudb različnih
ponudnikov.
Izvajalec Doktor 1A: Izvajalec storitve je Doktor 1A d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje,
matična številka: 6634958000, davčna številka: 79605168.

3. Opis Doktor 1A

Storitve Doktor 1A so na voljo Povpraševalcem Doktor 1A. Doktor 1A združuje obiskovalce Doktor 1A in Ponudnike. Povpraševalec Doktor 1A brezplačno posreduje svoje povpraševanje za posamezno dejavnost Izvajalcu Doktor 1A preko internetnega obrazca na spletni strani Doktor 1A in tako posreduje potrebne podatke asistentu v klicnem centru z namenom, da mu asistent poišče ponudnike storitve za iskano storitev. Izvajalec Doktor 1A lahko ponudnikom posreduje povpraševanje Povpraševalca Doktor 1A. Ponudniki lahko kontaktirajo Povpraševalca Doktor 1A, s katerim se neposredno dogovorijo za pripravo ponudb. Izvajalec Doktor 1A preveri sklenitev dogovora in lahko tudi ponakupno zadovoljstvo Povpraševalca Doktor 1A.
Povpraševalec Doktor 1A na podlagi obiska spletne strani Doktor 1A pridobi pravico do naslednjih storitev:
– Na podlagi povpraševanja po različnih storitvah, Izvajalec Doktor 1A Povpraševalcu Doktor 1A skladno s povpraševanjem priskrbi ponudbe ponudnikov;
– Izvajalec Doktor 1A ponudnikom posreduje kontaktne podatke Povpraševalca Doktor 1A za namen dogovora o pripravi ponudb, če je to potrebno;
– Povpraševalcu Doktor 1A Izvajalec Doktor 1A nudi podporo pri koriščenju Doktor 1A na način, da posreduje informacije o Doktor 1A in mu s svetovanjem pomaga pri koriščenju Doktor 1A.

4. Povpraševanja

Povpraševanje, ki ga odda Povpraševalec Doktor 1A, je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani ponudnikov.
Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja, da bo te podatke prejemal od Doktor 1A d.o.o. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s klikom na gumb »Odjava«, ki je vključen v vsako prejeto elektronsko sporočilo; s pošiljanjem e-pošte na info@doktor1a.com ali s klicem na telefonsko številko 080 12 88.

Doktor 1A oziroma Ponudniki v najkrajšem možnem času posredujejo ponudbo Povpraševalcu Doktor 1A preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med Ponudnikom in Povpraševalcem Doktor 1A. V času veljavnosti ponudnikove ponudbe jo Povpraševalec Doktor 1A sme sprejeti ali zavrniti. Če Povpraševalec Doktor 1A prejeto ponudbo sprejme, je za ponudnika zavezujoča. Pogodbeno razmerje za izvedbo dogovorjenega dela se vzpostavi neposredno med ponudnikom in Povpraševalcem Doktor 1A. Vsebina in oblika pogodbe temelji na dogovoru med ponudnikom in Povpraševalcem Doktor 1A na podlagi veljavnih predpisov, prav tako morajo biti določene pogodbe sklenjene v pisni obliki, pri čemer Izvajalec Doktor 1A ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo ali posledicami sklenitve pogodbenega razmerja med Povpraševalcem Doktor 1A in ponudnikom. Izvajalec Doktor 1A Povpraševalcu Doktor 1A ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri izpolnitvi ponudnikov ali škode, ki bi nastala kot posledica del ponudnikov oziroma za kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala iz aktivnosti ponudnika. Povpraševalec Doktor 1A ima na voljo oddati običajno število povpraševanj za povprečno število gospodinjstev.

5. Ponudbe oziroma raziskava

Izvajalec Doktor 1A bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Izvajalec Doktor 1A ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Izvajalec Doktor 1A si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve ponudnikov storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Niti Izvajalec Doktor 1A niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku Doktor 1A, ne Odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani Doktor 1A za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Izvajalec Doktor 1A bo cene med Ponudniki osveževal oziroma primerjal periodično vsake tri mesece.

6. Ocenjevanje zadovoljstva pacientov

Zadovoljstvo pacientov oziroma Povpraševalcev, ki so že opravili posamezne posege na podlagi predhodno prejetih ponudb, ki jim jih je posredoval Doktor 1A se ocenjuje na sledeč način:
-Povpraševalec po opravljenem posegu na spletni strani Doktor 1A pod zavihkom Ocenjevanje zadovoljstva odgovori na zastavljeno anketni vprašalnik.
-Povpraševalci izpolnjujejo ankete po posameznih dejavnostih.
-Doktor 1A pridobi informacijo o oceni zadovoljstva pacientov na osnovi pridobljenih anketnih vprašalnikov.
V proces ocenjevanja zadovoljstva pacientov za že opravljene posege so vključeni le Povpraševalci Doktor 1A, ki opravijo posege, za katere jim je ponudbe posredoval Izvajalec Doktor 1A oziroma Ponudnik in izključno posegi, ki so bili opravljeni pri Ponudniku iz ponudbe.

7. Obračun storitev

Povpraševalec Doktor 1A ima storitve, ki jih ponuja Doktor 1A in se nanašajo izključno na povpraševanje, pridobitev ponudb in vpogled v oceno zadovoljstva pacientov, na voljo brezplačno.

8. Vinjeta

Na samem pregledu boste dobili tudi vrednostni bon za letno vinjeto:
-letna vinjeta v višini 117,50 EUR za osebno vozilo (Bivalna vozila (ne glede na višino vozila nad prvo osjo) in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.);
-redna cena vinjete je 117,50 EUR. Redna cena pregleda je 100 EUR. Vse skupaj je strošek 217,50 EUR. Vi vse skupaj dobite za 23,50 EUR, kar znese dobrih
 89 % popusta;
– dobili boste vrednostni bon v višini 117,50 EUR, s katerim ga koristite za nakup letne vinjete;
-vrednostni bon za vinjeto se lahko prevzame le, ko se opravi pregled oči le za dioptrijo v Zagrebu;
-vrednostni bon pripada le enemu članu skupine ljudi (družina, prijatelji, sodelavci itd.).
Torej če gre za skupino ljudi (2 ali več), se celotni skupini izroči le 1 vrednostni bon. Sama skupina se dogovori, komu ta vrednostni bon pripada;
-zgornji pogoj skupine ne velja le v primeru, če skupina vplača aro v višini 400 EUR na osebo. Torej se za vsako puščeno aro dobi vrednostni bon – osebe iz skupine, ki ne pustijo are, ne dobijo vrednostnega bona:
-Primer 1: 3 osebe v skupini, od tega nihče na pusti are – dodeli se 1 vrednostni bon:
-Primer 2: 3 osebe v skupini, od tega 1 oseba pusti aro – dodeli se 1 vrednostni bon osebi, ki pusti aro;
-Primer 3: 3 osebe v skupini, od tega 2 osebi pustita aro – dodelita se 2 vrednostna bona osebama, ki pustita aro;
-Nihče ne more 2-krat dobiti vrednostnega bona ne glede na to, če je večkrat prišel na lokacijo;

-Pogoj za pridobitev vrednostnega bona, je višina dioptrije, ki mora biti minus 1,00 ali več oziroma plus 1,00 ali več (velja samo za dioptrijo). Če vaša dioptrija ni znotraj okvirjev (kar se izkaže na pregledu), vrednostni bon ne pripada;
-Če je oseba v preteklosti že bila na pregledu (operaciji, kontroli itd.) preko Doktor 1A, potem ni upravičena do vrednostnega bona;
-Če je oseba v preteklosti že imela poseg z laserjem ali vgradnjo leč (v katerikoli kliniki), potem ni upravičena do vrednostnega bona;
-Vrednostni bon je veljaven 12 mesecev, kar pomeni, da vinjeto kupite šele, ko vam veljavnost stare poteče;
-Vrednostni bon se lahko podari.

Ta ponudba velja le za polikliniko Optical Express.

9. Petrolov bon

– Vrednost bona je 100,00 EUR. Redna cena pregleda je 100 EUR. Vse skupaj je strošek 200,00 EUR. Vi vse skupaj dobite za 25,00 EUR, kar znese dobrih 87 %
popusta;
-Dobili boste vrednostni bon v višini 100,00 EUR, s katero “plačate” različne storitve na Petrolu (gorivo, trgovin itd.);
-Vrednostni bon se lahko prevzame le, ko se opravi pregled oči le za dioptrijo v Zagrebu;
-Vrednostni bon pripada le enemu članu skupine ljudi (družina, prijatelji, sodelavci itd.).
Torej če gre za skupino ljudi (2 ali več), se celotni skupini izroči le 1 vrednostni bon. Sama skupina se dogovori, komu ta vrednostni bon pripada;
-Zgornji pogoj skupine ne velja le v primeru, če skupina vplača aro v višini 400 EUR na osebo. Torej se za vsako puščeno aro dobi vrednostni bon – osebe iz skupine, ki ne pustijo are, ne dobijo vrednostnega bona:
-Primer 1: 3 osebe v skupini, od tega nihče na pusti are – dodeli se 1 vrednostni bon;
-Primer 2: 3 osebe v skupini, od tega 1 oseba pusti aro – dodeli se 1 vrednostni bon osebi, ki pusti aro;
-Primer 3: 3 osebe v skupini, od tega 2 osebi pustita aro – dodelita se 2 vrednostna bona osebama, ki pustita aro;

-Nihče ne more 2-krat dobiti vrednostnega bona ne glede na to, če je večkrat prišel na lokacijo;
-Pogoj za pregled oči, je višina dioptrije, ki mora biti minus 1,00 ali več oziroma plus 1,00 ali več (velja samo za dioptrijo). Če vaša dioptrija ni znotraj okvirjev (kar se izkaže na pregledu), vrednostni bon ne pripada;
-Če je oseba v preteklosti že bila na pregledu (operaciji, kontroli itd.) preko Doktor 1A, potem ni upravičena do vrednostnega bona;
-Če je oseba v preteklosti že imela poseg z laserjem ali vgradnjo leč (v katerikoli kliniki), potem ni upravičena do vrednostnega bona;
-Vrednostni bon se lahko podari;

Ta ponudba velja le za polikliniko Optical Express.

10. Katerakoli položnica za 100 EUR

– Vrednost bona je 100,00 EUR. Redna cena pregleda je 100 EUR. Vse skupaj je strošek 200,00 EUR. Vi vse skupaj dobite za 25,00 EUR, kar znese dobrih 87 %
popusta;
– Dobili boste vrednostni bon v višini 100,00 EUR, s katero “plačate” različne storitve na Petrol-u (gorivo, trgovin itd.);
– Vrednostni bon se lahko prevzame le, ko se opravi pregled oči le za dioptrijo v Zagrebu;
– Vrednostni bon pripada le enemu članu skupine ljudi (družina, prijatelji, sodelavci itd.).
Torej če gre za skupino ljudi (2 ali več), se celotni skupini izroči le 1 vrednostni bon. Sama skupina se dogovori, komu ta vrednostni bon pripada;
-Zgornji pogoj skupine ne velja le v primeru, če skupina vplača aro v višini 400 EUR na osebo. Torej se za vsako puščeno aro dobi vrednostni bon – osebe iz
skupine, ki ne pustijo are, ne dobijo vrednostnega bona:
-Primer 1: 3 osebe v skupini, od tega nihče na pusti are – dodeli se 1 vrednostni bon;
-Primer 2: 3 osebe v skupini, od tega 1 oseba pusti aro – dodeli se 1 vrednostni bon osebi, ki pusti aro;
-Primer 3: 3 osebe v skupini, od tega 2 osebi pustita aro – dodelita se 2 vrednostna bona osebama, ki pustita aro;

– Nihče ne more 2-krat dobiti vrednostnega bona ne glede na to, če je večkrat prišel na lokacijo;
-Pogoj za pregled oči, je višina dioptrije, ki mora biti minus 1,00 ali več oziroma plus 1,00 ali več (velja samo za dioptrijo). Če vaša dioptrija ni znotraj okvirjev
(kar se izkaže na pregledu), vrednostni bon ne pripada;
– V kolikor je oseba v preteklosti že bila na pregledu (operaciji, kontroli itd.) preko Doktor 1A, potem ni upravičena do vrednostnega bona;
– V kolikor je oseba v preteklosti že imela poseg z laserjem ali vgradnjo leč (v katerikoli kliniki), potem ni upravičena do vrednostnega bona;
– Vrednostni bon se lahko podari;

Ta ponudba velja le za polikliniko Optical Express.

11. Uporaba storitev Doktor 1A

-Doktor 1A predstavlja pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika s pomočjo asistenta in tehnologije klicnega centra v okviru Doktor 1A in v nobenem primeru ne pomeni tudi plačilo blaga ali storitev, ki jih je v nadaljevanju dobavil ali opravil ponudnik.
-Vse storitve in blago, vedno, brez izjeme plača Povpraševalec Doktor 1A neposredno ponudniku.
-Izvajalec Doktor 1A v vseh primerih nastopa zgolj kot pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika za Povpraševalca Doktor 1A.
-V celotnem postopku Povpraševalec Doktor 1A nastopa kot naročnik in plačnik blaga in/ali storitev ponudniku, s katerim je sklenil dogovor po opravljeni Doktor 1A.
-Izvajalec Doktor 1A ne nastopa kot naročnik in plačnik dogovorjenih storitev in/ali blaga.
-Vse informacije in vsebine, ki so posredovane Povpraševalcu Doktor 1A s strani Izvajalca Doktor 1A in jih je le-ta pridobil od ponudnika, so predmet neposrednega zbiranja in posredovanja podatkov pri ponudnikih, zato Izvajalec Doktor 1A ne nosi odgovornosti v primeru, da posredovane informacije niso točne.
-Povpraševalec Doktor 1A lahko vse informacije, ki jih je prejel od Izvajalca Doktor 1A, uporablja izključno za lastne potrebe oziroma osebno rabo. V nobenem primeru Povpraševalcu Doktor 1A ni dovoljeno dobljene informacije ali katere druge posredovane podatke s strani Izvajalca Doktor 1A posredovati tretjim osebam, ki niso vpletene v delovanje podjetja Doktor 1A, jih tržiti ali kakorkoli drugače uporabljati kot predmet ali vsebino za izvajanje pridobitnih dejavnosti.
-V primeru suma, da Povpraševalec Doktor 1A zbira določene podatke s posebnim namenom in število klicev presega običajno količino, ki je znana za povprečno porabo gospodinjstva, ima Izvajalec Doktor 1A pravico prekiniti posredovanje informacij nad običajno količino. 
-V primeru zlorabe klicnega centra, Splošnih pogojev, namernega prekomernega klicanja, žaljenja in drugih tehtnih razlogov, ima Izvajalec Doktor 1A pravico do blokiranja storitve Doktor 1A Povpraševalcu Doktor 1A.
-Storitve Doktor 1A se lahko uporabljajo samo na načine, ki ne nasprotujejo tem Splošnim pogojem oziroma ne kršijo veljavne zakonodaje oziroma ne kršijo pravic tretjih oseb.
-Izvajalec Doktor 1A posebej opozarja na zakonske določbe v zvezi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno. Prepovedano je izvrševanje del, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev ali drugih zakonskih določb.-
-V primeru, da so kršeni Splošni pogoji oziroma veljavni zakoni, lahko Izvajalec Doktor 1A izvede vse potrebne ukrepe, da opozori na ugotovljeno kršitev in prepreči škodljive posledice. Takšen ukrep je pri manjših prekrških lahko le pisno opozorilo, da se v prihodnje upoštevajo Splošni pogoji oziroma veljavni zakoni. Pri težjih kršitvah Splošnih pogojev je Izvajalcu Doktor 1A dovoljeno začasno ali dokončno prekiniti storitev Doktor 1A.

12. Varovanje osebnih podatkov

Izvajalec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov v skladu z GDPR in nacionalno zakonodajo. Osebni podatki, zbrani preko storitve Doktor 1A, se obdelujejo izključno za namene izvajanja storitve, vključno z ocenjevanjem zadovoljstva in obveščanjem o ponudbah. Izvajalec lahko posreduje osebne podatke tretjim osebam, kot so Ponudniki, za namene nadaljnje obdelave, potrebne za izvedbo zdravniškega pregleda ali posega, ob upoštevanju najstrožjih varnostnih standardov, v tem primeru pa gre za osnovne podatke, kot so: ime in priimek, stalni naslov, elektronski naslov, telefon, datum rojstva ipd. Izvajalec Doktor 1A je upravljavec osebnih podatkov Povpraševalcev Doktor 1A, ki bodo uporabljeni pri izvajanju Doktor 1A. Povpraševalec Doktor 1A s povpraševanjem v Doktor 1A podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo za namene izvajanja storitev Doktor 1A, in sicer za ocenjevanje zadovoljstva pacientov pri izbranih ponudnikih, ki ustrezajo kriterijem Doktor 1A. Za ta namen bo zbrane osebne podatke posredoval ponudniku, ki se bo s Povpraševalcem dogovarjal za druge potrebne postopke.

13. Soglasje Povpraševalcev

Povpraševalci s soglašanjem s temi Splošnimi pogoji izrecno dovoljujejo zbiranje, obdelavo in posredovanje svojih osebnih podatkov v obsegu, potrebnem za izvedbo storitev Doktor 1A in storitev pri izbranih ponudnikih za potrebe izvedb zdravniških pregledov ali posegov. Povpraševalci imajo pravico kadarkoli preklicati svoje soglasje, zahtevati dostop do svojih podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave. Povpraševalec Doktor 1A podaja izrecno soglasje za uporabo osebnih podatkov, tudi pogodbenim izvajalcem ter v tretje države, z namenom obveščanja o novostih in storitvah ali tehničnih rešitvah in podobnih aktivnostih, ki jih ponuja Izvajalec Doktor 1A: razčlenitev uporabnikov, statistične obdelave in obveščanje o ponudbah, neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja. Izvajalec Doktor 1A bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Pridobljeni podatki se hranijo do preklica s strani Povpraševalca Doktor 1A. Izvajalec Doktor 1A mora Povpraševalcu Doktor 1A na njegovo zahtevo:
– potrditi ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
– posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
– dati informacijo o metodah obdelave podatkov;
– dati pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
Svojo zahtevo, vezano na pravice iz prejšnjega odstavka, Povpraševalec Doktor 1A lahko kadarkoli pisno sporoči na elektronski naslov dpo@doktor1a.com ali na naslov Doktor 1A, Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje. Izvajalec Doktor 1A bo zahtevo dosledno spoštoval.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca je:
Anja Hribar, mag. posl.ved., dpo@luxdental.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi, njihov naslov je:
Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska 22
1000 Ljubljana
telefon: 01 230 97 30
e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

14. Odgovornost

Izvajalec se zavezuje, da bo storil vse potrebno za točnost in varnost podatkov, ki so mu zaupani. Ne prevzema pa odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi dejanj Ponudnikov ali tretjih oseb, ki delujejo zunaj njegovega nadzora.

15. Reklamacije

Povpraševalec Doktor 1A ima pravico, da Izvajalcu Doktor 1A sporoči svoje reklamacije oziroma zadovoljstvo glede opravljenih storitev Doktor 1A s strani ponudnikov na telefonsko številko 080 1288 ali na elektronski naslov info@doktor1a.com.

16. Spremembe Splošnih pogojev

Izvajalec Doktor 1A si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Povpraševalec Doktor 1A obveščen z objavo na spletnih straneh Izvajalca Doktor 1A. Izvajalec Doktor 1A Povpraševalcu Doktor 1A svetuje, da redno spremlja spletne strani Izvajalca Doktor 1A. V kolikor se s spremenjenimi Splošnimi pogoji ne strinja, lahko odstopi od pogodbe, sicer se šteje, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja.

17. Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti Splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe. Povpraševalec Doktor 1A z oddajo povpraševanja preko spletne strani Doktor 1A vstopa v Doktor 1A in soglaša s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema. Vse morebitne spore, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev, bodo stranke reševale sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje pristojno sodišče v Novem mestu oziroma Trebnjem.
Ti Splošni pogoji začnejo veljati z objavo na spletni strani Izvajalca in nadomeščajo vse predhodne verzije.
Datum začetka veljavnosti: 1. 3. 2024.
Splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh Izvajalca Doktor 1A.