fbpx

Splošni pogoji Doktor 1A

Splošni pogoji Doktor 1A

Osnovni namen, ki ga zasleduje Doktor 1A, je izvajanje pomoči pri iskanju ponudb za različne dejavnosti na podlagi povpraševanja.

Doktor 1A d.o.o. kot izvajalec Doktor 1A izvaja Doktor 1A skladno s temi Splošnimi pogoji. Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti Izvajalca Doktor 1A ter Povpraševalcev Doktor 1A pri uporabi storitev Doktor 1A. Izdajatelj teh Splošnih pogojev je Izvajalec Doktor 1A.

Pomen izrazov uporabljenih v teh splošnih pogojih poslovanja:

 • Asistent: je oseba (m/ž) v klicnem centru na številki  080 12 88
 • Doktor 1A: je storitev, ki nudi Povpraševalcem Doktor 1A pomoč pri iskanju  ponudb različnih ponudnikov.
 • Izvajalec Doktor 1A: Izvajalec storitve je Doktor 1A d.o.o., Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje, matična številka: 6634958000, davčna številka: 79605168.
 • Ponudnik: Ponudnik različnih storitev, ki storitve izvaja za svoj račun.
 • Povpraševalec Doktor 1A: Koristnik Doktor 1A, fizična ali pravna oseba, ki z obiskom spletne strani Doktor 1A pridobi pravico koristiti storitev Doktor 1A na način, da povprašuje po različnih ponudbah.
Opis Doktor 1A

Storitve Doktor 1A so na voljo Povpraševalcem Doktor 1A. Doktor 1A združuje obiskovalce Doktor 1A in ponudnike. Povpraševalec Doktor 1A brezplačno posreduje svoje povpraševanje za posamezno dejavnost Izvajalcu Doktor 1A preko internetnega obrazca na spletni strani Doktor 1A in tako posreduje potrebne podatke asistentu v klicnem centru z namenom, da mu asistent poišče ponudnike storitve za iskano storitev. Izvajalec Doktor 1A lahko ponudnikom posreduje povpraševanje Povpraševalca Doktor 1A. Ponudniki lahko kontaktirajo Povpraševalca Doktor 1A, s katerim se neposredno dogovorijo za pripravo ponudb. Izvajalec Doktor 1A preveri sklenitev dogovora in lahko tudi ponakupno zadovoljstvo Povpraševalca Doktor 1A.

Povpraševalec Doktor 1A na podlagi obiska spletne strani Doktor 1A pridobi pravico do naslednjih storitev:

 • na podlagi povpraševanja po različnih storitvah, Izvajalec Doktor 1A Povpraševalcu
  Doktor 1A skladno s povpraševanjem priskrbi ponudbe ponudnikov;
 • Izvajalec Doktor 1A ponudnikom posreduje kontaktne podatke Povpraševalca Doktor
  1A za namen dogovora o pripravi ponudb, če je to potrebno;
 • Povpraševalcu Doktor 1A Izvajalec Doktor 1A nudi podporo pri koriščenju Doktor 1A na način, da posreduje informacije o Doktor 1A in mu s svetovanjem pomaga pri koriščenju Doktor 1A.
Povpraševanja

Povpraševanje, ki ga odda Povpraševalec Doktor 1A, je neobvezujoč poziv k odzivu ali oddaji ponudbe s strani ponudnikov.

Uporabnik, ki odda povpraševanje, se strinja, da bo te podatke prejemal od doktor 1A d.o.o. in se strinja, da bodo njegovi osebni podatki, ki jih je tukaj predložil, obravnavani, dokler ne bo privolitve za prejemanje umaknil, in sicer s klikom na gumb »Odjava«, ki je vključen v vsako prejeto elektronsko sporočilo; s pošiljanjem e-pošte na info@doktor1a.com ali s klicem na telefonsko številko 080 12 88. Več informacij o tem se nahaja v Splošnih pogojih.

Doktor 1A oz. Ponudniki v najkrajšem možnem času posredujejo ponudbo Povpraševalcu Doktor 1A preko elektronske pošte ali preko drugih načinov komunikacije, skladno s predhodnim dogovorom med Ponudnikom in Povpraševalcem Doktor 1A.

V času veljavnosti ponudnikove ponudbe jo Povpraševalec Doktor 1A sme sprejeti ali zavrniti. Če Povpraševalec Doktor 1A prejeto ponudbo sprejme, je za ponudnika zavezujoča. Pogodbeno razmerje za izvedbo dogovorjenega dela se vzpostavi neposredno med ponudnikom in Povpraševalcem Doktor 1A. Vsebina in oblika pogodbe temelji na dogovoru med ponudnikom in Povpraševalcem Doktor 1A na podlagi veljavnih predpisov, prav tako morajo biti določene pogodbe sklenjene v pisni obliki, pri čemer Izvajalec Doktor 1A ne nosi nobene odgovornosti v zvezi s sklenitvijo ali posledicami sklenitve pogodbenega razmerja med Povpraševalcem Doktor 1A in ponudnikom. Izvajalec Doktor 1A Povpraševalcu Doktor 1A ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi zamude pri izpolnitvi ponudnikov ali škode, ki bi nastala kot posledica del ponudnikov oziroma za kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala iz aktivnosti ponudnika.

Povpraševalec Doktor 1A ima na voljo oddati običajno število povpraševanj za povprečno število gospodinjstev.

Ponudbe oz. raziskava

Izvajalec Doktor 1A bo z vzdrževanjem vsebin skušal zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Izvajalec Doktor 1A ne odgovarja za morebitne tiskarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Izvajalec Doktor 1A si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve ponudnikov storitev (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb. Niti Izvajalec Doktor 1A niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku Doktor 1A, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij pridobljenih s strani Doktor 1A za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Izvajalec Doktor 1A bo cene med Ponudniki osveževal oz. primerjal periodično vsake tri mesece.

Ocenjevanje zadovoljstva pacientov

Zadovoljstvo pacientov oz. Povpraševalcev, ki so že opravili posamezne posege na podlagi predhodno prejetih ponudb, ki jim jih je posredoval Doktor 1A se ocenjuje na sledeč način:

 • Povpraševalec po opravljenem posegu na spletni strani Doktor 1A pod zavihkom Ocenjevanje zadovoljstva odgovori na zastavljeno anketni vprašalnik.
 • Povpraševalci izpolnjujejo ankete po posameznih dejavnostih.
 • Doktor 1A na osnovi pridobljenih anketnih vprašalnikov
 • V proces ocenjevanja zadovoljstva pacientov za že opravljene posege so vključeni le Povpraševalci Doktor 1A, ki opravijo posege, za katere jim je ponudbe posredoval Izvajalec Doktor 1A oz. Ponudnik in izključno posegi, ki so bili opravljeni pri Ponudniku iz ponudbe.
Obračun storitev

Povpraševalec Doktor 1A ima storitve, ki jih ponuja Doktor 1A in se nanašajo izključno na povpraševanje, pridobitev ponudb in vpogled v oceno zadovoljstva pacientov, na voljo brezplačno.

Uporaba storitev Doktor 1A

Doktor 1A predstavlja pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika s pomočjo asistenta in tehnologije klicnega centra v okviru Doktor 1A in v nobenem primeru ne pomeni tudi plačilo blaga ali storitev, ki jih je v nadaljevanju dobavil ali opravil ponudnik. Vse storitve in blago, vedno, brez izjeme plača Povpraševalec Doktor 1A neposredno ponudniku.

Izvajalec Doktor 1A v vseh primerih nastopa zgolj kot pomoč pri iskanju ustreznega ponudnika za Povpraševalca Doktor 1A. V celotnem postopku Povpraševalec Doktor 1A nastopa kot naročnik in plačnik blaga in/ali storitev ponudniku, s katerim je sklenil dogovor po opravljeni Doktor 1A.


Izvajalec Doktor 1A ne nastopa kot naročnik in plačnik dogovorjenih storitev in/ali blaga.

Vse informacije in vsebine, ki so posredovane Povpraševalcu Doktor 1A s strani Izvajalca Doktor 1A in jih je le-ta pridobil od ponudnika, so predmet neposrednega zbiranja in posredovanja podatkov pri ponudnikih, zato Izvajalec Doktor 1A ne nosi odgovornosti v primeru, da posredovane informacije niso točne.

Povpraševalec Doktor 1A lahko vse informacije, ki jih je prejel od Izvajalca Doktor 1A, uporablja izključno za lastne potrebe oziroma osebno rabo. V nobenem primeru Povpraševalcu Doktor 1A ni dovoljeno dobljene informacije ali katere druge posredovane podatke s strani Izvajalca Doktor 1A posredovati tretjim osebam, jih tržiti ali kakorkoli drugače uporabljati kot predmet ali vsebino za izvajanje pridobitnih dejavnosti.

V primeru suma, da Povpraševalec Doktor 1A zbira določene podatke s posebnim namenom in število klicev presega običajno količino, ki je znana za povprečno porabo gospodinjstva, ima Izvajalec Doktor 1A pravico prekiniti posredovanje informacij nad običajno količino. V primeru zlorabe klicnega centra, Splošnih pogojev, namernega prekomernega klicanja, žaljenja in drugih tehtnih razlogov, ima Izvajalec Doktor 1A pravico do blokiranja storitve Doktor 1A Povpraševalcu Doktor 1A.

Storitve Doktor 1A se lahko uporabljajo samo na načine, ki ne nasprotujejo tem Splošnim pogojem oz. ne kršijo veljavne zakonodaje oz. ne kršijo pravic tretjih oseb.

Izvajalec Doktor 1A posebej opozarja na zakonske določbe v zvezi s preprečevanjem dela in zaposlovanja na črno. Prepovedano je izvrševanje del, ki kršijo določbe teh Splošnih pogojev ali drugih zakonskih določb.

V primeru, da so kršeni Splošni pogoji oz. veljavni zakoni, lahko Izvajalec Doktor 1A izvede vse potrebne ukrepe, da opozori na ugotovljeno kršitev in prepreči škodljive posledice. Takšen ukrep je pri manjših prekrških lahko le pisno opozorilo, da se v prihodnje upoštevajo Splošni pogoji oz. veljavni zakoni. Pri težjih kršitvah Splošnih pogojev je Izvajalcu Doktor 1A dovoljeno začasno ali dokončno prekiniti storitev Doktor 1A.

Varstvo osebnih podatkov

Izvajalec Doktor 1A je upravljavec osebnih podatkov Povpraševalcev Doktor 1A, ki bodo uporabljeni pri izvajanju Doktor 1A. Povpraševalec Doktor 1A s povpraševanjem v Doktor 1A podaja soglasje, da se njegovi osebni podatki uporabljajo izključno za namene izvajanja storitev Doktor 1A in sicer za ocenjevanje zadovoljstva pacientov pri izbranih ponudnikih, ki ustrezajo kriterijem Doktor 1A. Za ta namen bo zbrane osebne podatke posredoval ponudniku, ki bo Povpraševalca Doktor 1A poklical in se dogovoril za ogled oziroma za druge potrebne postopke.

Povpraševalec Doktor 1A podaja izrecno soglasje za uporabo osebnih podatkov, tudi pogodbenim izvajalcem ter v tretje države, z namenom obveščanja o novostih in storitvah ali tehničnih rešitvah in podobnih aktivnostih, ki jih ponuja Izvajalec Doktor 1A: razčlenitev uporabnikov, statistične obdelave in obveščanje o ponudbah, neposredno trženje, raziskave trga, vodenje analiz poslovanja.

Izvajalec Doktor 1A bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Pridobljeni podatki se hranijo do preklica s strani Povpraševalca Doktor 1A. Izvajalec Doktor 1A mora Povpraševalcu Doktor 1A na njegovo zahtevo:

 • potrditi ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o metodah obdelave podatkov;
 • dati pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Svojo zahtevo, vezano na pravice iz prejšnjega odstavka, Povpraševalec Doktor 1A lahko kadarkoli pisno sporoči na elektronski naslov dpo@doktor1a.com ali na naslov Doktor 1A, Gubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje . Izvajalec Doktor 1A bo zahtevo dosledno spoštoval.

 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov upravljavca je:

Anja Hribar, mag.posl.ved. 

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
telefon: 01 230 97 30,
e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

Reklamacije

Povpraševalec Doktor 1A ima pravico, da Izvajalcu Doktor 1A sporoči svoje reklamacije oz. zadovoljstvo glede opravljenih storitev Doktor 1A s strani ponudnikov na telefonsko številko 080 1288 ali na elektronski naslov info@doktor1a.com.

Spremembe Splošnih pogojev

Izvajalec Doktor 1A si v teku poslovanja pridržuje pravico do sprememb Splošnih pogojev z veljavnostjo za naprej. O spremembah Splošnih pogojev bo Povpraševalec Doktor 1A obveščen z objavo na spletnih straneh Izvajalca Doktor 1A. Izvajalec Doktor 1A Povpraševalcu Doktor 1A svetuje, da redno spremlja spletne strani Izvajalca Doktor 1A. V kolikor se s spremenjenimi Splošnimi pogoji ne strinja, lahko odstopi od pogodbe, sicer se šteje, da se s spremenjenimi Splošnimi pogoji strinja.

Končne določbe

Neveljavnost katere koli določbe Splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti Splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko Splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Povpraševalec Doktor 1A z oddajo povpraševanja preko spletne strani Doktor 1A vstopa v Doktor 1A in soglaša s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji začnejo veljati dne 3. 12. 2018 in so objavljeni na spletnih straneh Izvajalca Doktor 1A.

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Pravno obvestilo o piškotkih