Pridobili smo subvencijo

SPIRIT SLOVENIJA.

Nadgradnja platforme Doktor 1A

Ocenjujemo zadovoljstvo pacientov!

Namen projekta je izboljšati elektronsko poslovanje podjetja za poslovanje na novih trgih ter s tem povečati mednarodno konkurenčnost podjetja.

Vrednost projekta: 42.850 EUR; vrednost sofinanciranja: 29.995 EUR.

Skupna predvidena vrednost projekta znaša 42.850 EUR, vrednost sofinanciranja pa je 29.995 EUR.

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

 

1

2

3

Pridobili smo subvencijo 3.46/5 (69.23%) 13 votes